• مشاوره،طراحی،نظارت و اجراي صفر تا صد پروژه هاي ساختمانى

  • تهيه نقشه هاي معماري و اخذ مجوز

  • تهيه و اجرا نقشه هاي فاز يك وفاز دو

  • طراحى نما و اخذ مجوزكميته نما

  • معماري داخلي و بازسازی

  • طراحى و اجراي لند اسكيپ و روف گاردن

  • طراحى و اجراي غرفه هاي نمايشگاهى