انواع سبک دکوراسیون داخلی

سبک دکوراسیون داخلی سبک سوئدی دکوراسیون داخلی از آنجاییکه این سبک به کشور سوئد تعلق دارد و شرایط آب و هوایی این کشور در آن دخیل است ،بنابراین این سبک دکوراسیون داخلی نوعی سبک مخصوص کشورهای سردسیری است. در خانه های مناطق سرد وکوهستانی در بیشتر مواقع تاریکی غالب است و باید طراحی به گونه ای … ادامه خواندن انواع سبک دکوراسیون داخلی