انواع سبک دکوراسیون داخلی و خارجی

سبک دکوراسیون داخلی و خارجی سبک اسپانیایی(سبک دکوراسیون داخلی و خارجی) سبک اسپانیایی در این سبک نوعی تضاد در چیمان حاکم است.بطوریکه تجمل گرایی در کنار ساده گرایی در کنار هم جلوه ای جذاب و چشمگیری را خلق میکند. دکوراسیون داخلی این سبک مملو از پرده های پر نقش و نگار،تابلوهای رنگ و روغن،فرش های … ادامه خواندن انواع سبک دکوراسیون داخلی و خارجی