• طراحی-داخلی-شهزاد
    Shahzad Architects group

تخصص ما

مشاوره،طراحی،نظارت و اجراي صفر تا صد پروژه هاي ساختمانى// تهيه نقشه هاي معماري و اخذ مجوز// تهيه و اجرا نقشه هاي فاز يك وفاز دو // طراحى نما و اخذ مجوزكميته نما// معماري داخلي و بازسازی// طراحى و اجراي لند اسكيپ و روف گاردن// طراحى و اجراي غرفه هاي نمايشگاهى